Laaste Woorde

Reeks

Skriflesing

Aflaai

Waarom het U My verlaat

Vergeef hulle

Jy sal saam met My in die paradys wees

Ek is dors

Dit is Volbring

Moeder en Seun

Pa se hande

Mat 27:35-45

Luk 23:33-34

Luk 23:39-43

Joh 19:28-29

Joh 19:30

Joh 19:25-27

Luk 23:44-47

Aflaai

Aflaai

Aflaai

Aflaai

Aflaai

Aflaai

Aflaai

    Last Words

Why have You forsaken Me

You will be with Me in the paradise

I am thirsty

It is Finished

Mother and Son

Father”s Hands

Mat 27:35-45

Luke 23:33-34

Joh 19:28-29

Joh 19:30

Joh 19:25-27

Luke 23:44-47

Download

Download

Download

Download

Download

Download
Strubenvale Kerk / Church Tuis / Home